Sinettiseura

Mikä on Nuori Suomi Sinetti?

Nuori Suomi Sinetti on seuralle myönnetty lasten ja nuorten urheilun laatumerkki. Sinetti on tunnus, joka kertoo, että seuran toiminta on laadukasta ja seurassa pidetään hyvää huolta jokaisesta mukana olevasta lapsesta ja nuoresta. Lasten ja nuorten urheilussa tärkeää on ilo, innostus, oppiminen ja kehittyminen sekä kaveruus ja yhdenvertaiset mahdollisuudet osallistua. Sinettiseuratoiminnan tavoitteena on löytää seurassa yhteinen toimintatapa ja periaatteet, joilla laadukasta lasten ja nuorten toimintaa voidaan toteuttaa.

Sinetin myöntävät Suomen Liikunta ja Urheilu (SLU) ja lajiliitto, joka tenniksen kyseessä ollessa on Suomen Tennisliitto. Päätöksensä ne tekevät lähetetyn hakemuksen ja arviointitilaisuuden perusteella. Arvioinnissa tarkastellaan seuran toimintaa sinettikriteereiden pohjalta. Tämän kriteeristön pääkohdat on kerrottu alla olevassa kaaviossa.

Kaavio

 

Joulukuussa 2014 tehdyn auditoinnin tuloksena, BTK-Porvoon Verkkopalloseura sai toiminnastaan seuraavat arviot:

Yhteisöllisyys ja yksilöllisyys – ERINOMAINEN

Harjoitteleminen ja kilpaileminen – HYVÄ

Viestintä ja organisointi – ERINOMAINEN

Ohjaaminen ja valmentaminen – HYVÄ

 

Auditoijien laatimassa raportissa BTK:lle annettiin erityiskiitos siitä, että seurassa vaikuttaa olevan erittäin hyvä yhteishenki ja toiminta on laadukasta. Auditoinnissa saadun palautteen perusteella auditoijat arvioivat, että valmennusryhmissä on käytössä pelisäännöt joiden mukaisesti toimitaan ja niihin ollaan tyytyväisiä. Harjoittelua täydentää peli-illat, ja ne olivat myös hyvä esimerkki yhteisöllisyydestä. Raportin mukaan valmennus on laadukasta ja lasten/nuorten toiveet huomioidaan hyvin. Seuran viestintä ja organisointi on hoidettu kiitettävästi.

Auditointiraportissa annettiin myös seuraavia neuvoja toiminnan edelleen kehittämiselle:

  • Pelisäännöt tulisi käydä jokaisen ryhmän kanssa läpi kauden alussa.
  • Kannustetaan pelaajia kilpailemaan ja tarjotaan mahdollisuus kullekin kilpailla omalla tasollaan (mini/midi/koko kenttä ja paikallinen/alueellinen/kansallinen). Lisää viestintää riittävän liikunnan määristä sekä lapsille että erityisesti vanhemmille.
  • Kaikille valmennuksessa ja ohjauksessa mukana oleville tulisi saada sopiva koulutus tehtävään
  • Toimintalinjaa voisi pyrkiä hyödyntämään vielä laajemmin.

 

Lopuksi arvioijat totesivat yhteenvetona seuraavaa:

”Onneksi olkoon! Seura täytti kaikki Sinettiseurakriteerit ja on näin oikeutettu käyttämään Sinettiseuran laatumerkkiä. Seurassa vaikuttaa olevan erittäin hyvä yhteishenki ja toiminta on laadukasta!”

 

Lisätietoa sinettiseuratoiminnasta löytyy http://www.nuorisuomi.fi/sinettiseurat